เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):
- เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของพลังงานทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรใกล้ตัวที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รวมทั้งวิธีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

Gallery

ภาพประจำตัวนักเรียน

สมาชิกชั้น ป.5 Quarter 1/2559

คุณครูหนัน


พี่สุเอก


พี่อั้ม


พี่น้ำฝน


พี่เฟรม


พี่น้ำมนต์


พี่สกาย


พี่โต้ง


พี่กัน


พี่อาร์ม


พี่หอม


พี่เบียร์


พี่มิกซ์


พี่บาส


พี่กุ๊ก


พี่น้ำอ้อย


พี่บีม


พี่แป้ง


พี่ซอ


พี่มอญ


พี่มิ้น


พี่ชมพู่


พี่วิว


คุณครูป้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น